ค้นหา :

กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที
กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที
PICTURE
แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น
วันที่ข่าว : 21 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที
นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.จ.ขก.) มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 แล้ว โดยขณะนี้ กกต. ได้รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอ จำนวน 315 คน แล้ว รวมทั้งผู้สมัครแบบองค์กรเสนอชื่อ รวม 322 คน จาก 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ซึ่งทางอำเภอได้มอบแบบเอกสารแนะนำตัว ซึ่งบางกลุ่มอาจจะมีคนจำนวนมาก เช่น กลุ่มแรก จำนวน 52 คน หรือบางกลุ่มมีเพียงหนึ่งคน คละเคล้ากันไป
การเตรียมความพร้อมด้านคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก หรือกรรมการประจำหน่วย ที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือก การนับคะแนน หรือการรับรายงานตัว มีความพร้อมแล้ว 20 กว่าคน รวมรักษาความปลอดภัย อีก 4 คน โดยใช้สถานที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เนื่องจากมีความกว้างขวาง สะดวกสบาย เพราะจะมีผู้คนจำนวนกว่า 5,500 คน จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับ รวมทั้งการคมนาคมที่สะดวก มีที่จอดรถอย่าง
โดยในขั้นตอนการรับรายงานตัวของผู้สมัครซึ่งมีจำนวนนับพันคนนั้น ผู้สมัครบางคนอาจอยู่ในอำเภอที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการเดินทางเพื่อจะได้มารายงานตัวให้ทันในเวลาที่กำหนด คือ 08.00-9.00 น. และรับฟังการชี้แจง การลงคะแนน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทั้งบัตรเลือก ส.ว. บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ กระบวนการตามระเบียบกฎหมาย การเตรียมสถานที่ และการซักซ้อมให้เกิดความคล่องตัวในการรับรายงานตัวของคนจำนวนมาก ถือว่ามีความพร้อมแล้ว
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการจราจร มีความพร้อมแล้ว ส่วนขั้นตอนในการเลือกของผู้สมัครเอง ซึ่งในขั้นตอนที่สองของการเลือกระดับจังหวัด จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของผลคะแนน เนื่องจากว่าต้องจัดลำดับ 1-4 ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากระดับอำเภอที่จัดลำดับ 1-3 นั้น ซึ่งแตะละกลุ่มจะเลือกกันเอง โดยใช้บัตรเลือกเหมือนเดิมโดยกาได้ 2 ช่อง และสามารถกาเลือกตนเองได้
ส่วนสิ่งที่เป็นข้อห่วงใย คือ การใช้เลขอารบิก เพราะหากใช้เลขแบบอื่นจะทำให้เป็นบัตรเสีย และหากกากบาทซ้ำหมายเลข จะกลายเป็นบัตรเสียทันที ซึ่งจะอธิบายให้ผู้สมัครได้ทราบอีกครั้ง ในกระบวนการเลือกหลังจากลงคะแนนแล้วเสร็จ คาดว่าไม่เกินเที่ยงน่าจะเสร็จเรียบร้อย และในกลุ่มที่มีผู้สมัครสูงสุด เช่น ในกลุ่ม 4 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีจำนวนมากถึง 67 คน คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกันในทุกกลุ่ม หลังจากนั้น จะทำการนับคะแนนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยนับคะแนนเป็น 2 รอบ เช่น นับคะแนนในกลุ่ม 1-5
จากนั้น นับคะแนนในกลุ่มที่ 6-10 ส่วนการนับคะแนนของแบบองค์กรแนะนำ มีจำนวน 6 คน เท่านั้น โดย กกต.จ.ขก.ได้จัดเตรียมสถานที่ เตรียมการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมอาหารไว้บริการสำหรับผู้ที่มาเลือกด้วย เพื่อไม่ให้กระบวนการขาดตอน สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 499
ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา
Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
21/12/2561 21:03 น. นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด
21/12/2561 21:01 น. นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ
21/12/2561 20:42 น. รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
21/12/2561 20:31 น. เทศบาลนครระยอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลฮูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างองคกร
21/12/2561 20:22 น. จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา