ค้นหา :

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
PICTURE
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
วันที่ข่าว : 21 ธันวาคม 2561
วันนี้ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัด) โดยมีนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาในรอบเดือนที่ผ่านมา
อีกทั้ง รับทราบข้อสั่งการ และนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดที่พบส่วนใหญ่เป็นพืชกระท่อม และยาบ้า ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้ทุกอำเภอ เน้นการปราบปรามตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การแพร่ระบาดยาเสพติดหมดไปอีกด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 449
ผู้สื่อข่าว : เสรี นาวงศ์
Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
21/12/2561 21:03 น. นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด
21/12/2561 21:01 น. นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ
21/12/2561 20:42 น. รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
21/12/2561 20:31 น. เทศบาลนครระยอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลฮูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างองคกร
21/12/2561 20:21 น. กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที