ค้นหา :

นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วันที่ข่าว : 21 ธันวาคม 2561
นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยวางมาตรการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศกว่า 30 ล้านคนต่อปี โดยปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
จากข้อมูลสถิติพบปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5 – 7 สามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวมากกว่า 590,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 12 โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 1 ครั้ง เพราะความประทับใจในความสวยงามและไทยเป็นประเทศแห่งความสุข ทำให้ตนเองรู้สึกดีใจที่ไทยสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นในการมาท่องเที่ยวในไทย ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี สิ่งสำคัญคนไทยใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้ดีจึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเมือง
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงการดำเนินโครงการ “ศิลปกรรมชุมชน” ว่า จะเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนผ่านการสร้างงานศิลปะ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมกินได้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวชุมชนต่อในอนาคต ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างศิลปะของไทยที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ ที่มีประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” ในเบื้องต้นจะนำร่องใน 31 พื้นที่ 22 จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 478
ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.
Rewriter : ธนพิชฌน์ แก้วกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
21/12/2561 21:03 น. นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด
21/12/2561 20:42 น. รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
21/12/2561 20:31 น. เทศบาลนครระยอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลฮูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างองคกร
21/12/2561 20:22 น. จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
21/12/2561 20:21 น. กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที