ค้นหา :

นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วันที่ข่าว : 21 ธันวาคม 2561
นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มมาตรการใน 2 รูปแบบ คือ การจัดสรรสวัสดิการเพื่อประชาชน ให้กลุ่มต่างๆ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเกษตรกรและยังมีการให้ความช่วยเหลือพิเศษกับผู้ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนภาคใต้ และอีกรูปแบบ คือ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น โครงการลดค่าครองชีพของประชาชน โดยสวัสดิการเหล่านี้ ในปัจจุบันมีรวมกันมากกว่า 40 โครงการ ดูแลประชาชน “ตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิต” และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ อีก 12 สวัสดิการ ซึ่งเป็นการให้ความมั่นใจถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุดหน่วยงานต่างๆ รวม 11 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถึงติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐพร้อมกับนำระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) เพื่อให้รัฐบาลสามารถช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างตรงจุด และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาระบบ Application “สวัสดิการแห่งรัฐ สร้างสุขทุกช่วงวัย” ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิ และเป็น One Stop Service (OSS) ในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด

ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 411
ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.
Rewriter : ธนพิชฌน์ แก้วกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
21/12/2561 21:01 น. นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ
21/12/2561 20:42 น. รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
21/12/2561 20:31 น. เทศบาลนครระยอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลฮูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างองคกร
21/12/2561 20:22 น. จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
21/12/2561 20:21 น. กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด คาดไม่เกินเที่ยงวัน จะแล้วเสร็จและนับคะแนนได้ทันที