พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานนิทรรศการโพสพาญชลี : คุณพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งนาข้าว
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th
วันที่ : 20 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 2591 ครั้ง
วันที่19 ธ.ค. 2561 เวลา 16.50 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังหอศิลป์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานนิทรรศการโพสพาญชลี : คุณพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งนาข้าว ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมกับไร่เชิญตะวัน และเรือนศิลป์ขัติยรัตน์ จัดขึ้น เพื่อเทิดพระคุณพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งข้าว และยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสครบ 52 ปีของธนาคารฯ
โดยชื่อนิทรรศการโพสพาญชลี ได้รับการตั้งชื่อจากพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) มีความหมายว่า การสักการะ กระทำอัญชลีพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งนาข้าว ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้ทุนวิจัยแก่รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาเรื่องพระแม่โพสพของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม โดยรวบรวมเพื่อจัดนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 40 ชิ้น ที่สะท้อนพลังแห่งความศรัทธาของเกษตรกร ตลอดจนประชาชนชาวเอเชียอาคเนย์ที่มีต่อพระแม่โพสพ เทพีแห่งข้าว และจัดแสดงต้นแบบประติมากรรม "เมล็ดข้าวแห่งความอุดมสมบูรณ์" ที่จะนำไปติดตั้ง ณ โครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้ ได้จัดทำเหรียญศิลปะมงคลโพสพาญชลี พระแม่โพสพ ยั่งยืน: มั่งมี ศรีสุข เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนชาวนา พุทธเศรษฐศาสตร์ สถานปฏิบัติธรรม ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเช่าบูชาได้ที่สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 025586555 ต่อ 8950 ถึง 8953
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ค้นหา :