สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ค้นหา :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน 45 ปี สุขกันเถอะเรา ชาวจุฬาฯ 2516
ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 10927 ครั้ง
เวลา 17.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงร่วมงาน "45 ปี สุขกันเถอะเรา: ชาวจุฬาฯ 2516" จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 ทั้ง 15 คณะ ได้พบปะสังสรรค์ในโอกาสรู้จักกันมารวม 45ปี และได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยที่เข้าก้าวเข้ามาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 และทรงเป็นศูนย์รวมใจของนิสิตเก่าชาวจุฬาฯ 2516
โอกาสนี้ ผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท