ค้นหา :

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะนี้ได้กลับมาฟื้นฟูเช่นเดิม และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา : สำนักข่าว
วันที่ข่าว : 22 ธันวาคม 2561
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังประเทศไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน คนที่ 10ล้าน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ว่า การดำเนินงานของ ททท เน้นส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ควบคู่การนำเสนอภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึงกว่า 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้นักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยถึง 10 ล้านคน
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่า สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะนี้ได้กลับมาฟื้นฟูเช่นเดิมแล้ว และจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5 – 7 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวมากกว่า 5.9 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 12
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 1268
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
Rewriter : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th